Schuldhulpverlening

 

Daar waar schuldenproblematiek de kop opsteekt is snel ingrijpen vereist. Dit voorkomt uitval en mindere prestaties doordat de medewerker afgeleid is of gedemotiveerd doordat deze ten gevolge van loonbeslag het gevoel heeft nergens voor te werken.Amadi kan hier iets aan doen. Wij kunnen aan de hand van een intake bepalen wat er loos is, mogelijk kan uw werknemer met een stukje Budgetcoaching weer op de rit gebracht worden, mogelijk is er meer nodig.
Na aanmelding door de werkgever zal de hulpverlener die dit traject op zich neemt in eerste instantie contact opnemen met de werkgever. Dan zullen afspraken gemaakt worden over de behandeling van de hulpvraag en over de wijze en frequentie van terugkoppelen. Als dit besproken is zal deze contact opnemen met de werknemer en een afspraak met hem/haar maken.Wij streven ernaar om in de intakefase binnen 2 gesprekken helderheid te hebben over de situatie en een adviesrapport op te kunnen stellen waarin aangegeven staat wat de situatie is, hoe het zo gekomen is, wat er eventueel gedaan moet worden om daar verandering in te brengen, wie dat zou moeten doen, hoe dit zou moeten gebeuren en wat het tijdspad is. Een en ander wordt geformuleerd in nauw overleg met de werknemer. De werknemer moet erachter staan en zijn/haar doelen geformuleerd hebben waar naartoe gewerkt zou moeten worden wil een traject een goede kans van slagen hebben. Er wordt van de werknemer ook verwacht dat deze zelf ook zijn verantwoordelijkheid neemt en actief deelneemt aan het proces.
Indien werkgever en werknemer vervolgens hun fiat hebben gegeven aan het adviesrapport zal, indien er sprake is van een vervolgtraject, dit onmiddellijk opgestart worden.


In een vervolgtraject moet gedacht worden aan inkomensreparatie, ordenen administratie, herberekenen loonbeslag, afwentelen crisis, treffen van schuld- en betalingsregelingen, maar ook werken aan de oorzaak om herhaling te voorkomen en al wat er verder naar voren komt. In dit traject zouden eventueel ook derde partijen ingeschakeld kunnen worden, een en ander uiteraard na goedkeuring door de werkgever.


In geval van problematische schulden zullen wij zodra duidelijk is dat dit speelt contact opnemen met de gemeente waarin werknemer woont en met hen afspraken maken over de rol van de lokale schuldhulp in deze en de wijzer waarop de overdracht van een dossier door ons aan hen het beste kan worden gedaan opdat dit zo soepel mogelijk verloopt. Dit omdat lokale schuldhulp over het algemeen gratis is en het de werkgever op die manier weinig tot niets kost.
Indien gewenst door de werkgever kunnen wij het traject ook tot het einde toe zelf uitvoeren. Werkzaamheden geschieden op basis van een vooraf ingeschatte tijdsindicatie. Indien hier vanaf geweken moet worden zal dan ook eerst contact opgenomen worden met de werkgever.